Här är du:Startsidan - Om Ung Kommunikation - Nyheter och notiser
Kalendarium
 
Nyheter och notiser

Digitala berättelser på Ringsbergsskolan

Temagruppen ”Rörlig bild och andra medier som en kunskapsform” intresserar sig för hur rörliga bild kan integreras i skolans undervisning. Man vill veta vad detta innebär för elevernas lärande - och hur lärarna arbetar med bedömning, kvalitet och analys. Gruppen består bland annat av Maria Stam och Magnus Engvall, och de bjöd oss att följa med på ett studiebesök på Ringsbergsskolan i Växjö.

Ringsbergsskolan i Växjö är en F-9-skola med estetisk profil, vilket innebär att man använder musik, rytmik, bild, teater och dans för att fördjupa inlärningen. Vi var med på en lektion som SO-läraren Leif Svensson och bildläraren Lars Palm höll med en niondeklass. Eleverna arbetade med digitala berättelser kring temat Förintelsen. Man har arbetat utifrån tre roller: förövare, offer och åskådare.

Ringsbergsskolan

Lars Palm, bildlärare på Ringsbergsskolan, diskuterar digitala berättelser med några elever. Magnus Engvall och Maria Stam observerar och antecknar. FOTO: Carina Sörgårn

Eleverna får göra en gruppresa i tredje riket via historiska källdokument, bilder, inspelningar och filmklipp. Gruppens resonemang och tankar skrivs ned i en loggbok. Slutligen gestaltar gruppen vad de kommit fram till i en digital historia, berättar Maria Stam. Hon fortsätter:

- Det var jättespännande att få vara med på lektionen. Här anade man oerhörda möjligheter till utvecklande av digitalt berättande. Tyvärr är det ofta tiden som sätter käppar i hjulet när det gäller att använda nya medier i skolan. Lärare i dagens skola ska undervisa i ämneskunskaper, använda nya medier samt fostra eleverna i värdegrundsfrågor - allt detta i stora klasser och under några få lektionstimmar!

Hur går ni nu vidare i er temagrupp?

- Hittills i projektet har vi undersökt vad kvalitet är inom det mediespecifika (rörlig bild) och hur nya medier påverkar frågor kring bedömning av elevers arbete, förklarar Magnus Engvall. Något vi diskuterat mycket är förhållandet mellan produkt och process.

- Hittills har vi mest tittat på produkten som en isolerad företeelse, fortsätter Maria. I arbetet vidare vill vi se hur eleverna själva upplever och ser på sitt filmarbete. Vad anser de att de lärt sig? För att göra detta kommer vi att tillsammans med elever titta på deras filmer och intervjua dem om hur arbetet gått till. Vi frågar oss: Vad anser eleverna att de lärt sig/arbetat med före, under och efter sitt filmarbete?

Läs mer om temagruppen ”Rörlig bild och andra medier som en kunskapsform”2008-06-23

 
Till Linnéuniversitetet Till Blekinge Tekniska Högskola