Här är du:Startsidan - Om Ung Kommunikation - Nyheter och notiser
Kalendarium
 
Nyheter och notiser

Nyheter i Lynx 4

I september ordnar AV-Media Kronoberg en releasefest och introducerar den nya versionen av programvaran Lynx, Lynx 4, för interaktiva skrivtavlor. En förhandsvisning avslöjar några av nyheterna.

Det här är några av förändringarna i Lynx 4, jämfört med tidigare version.

Gränssnittet är nytt vilket innebär ett till viss del nytt utseende, där placering av olika funktioner förändrats.
Figurer ritas inte längre i aktivitetsfönstret utan dras in med pennan för att därefter kunna förändras i storlek och placering.
Nya sökfunktioner för bilder. Bland annat finns googlesök som söker upp bilder genom Google. Tack vare AV-Medias IT-pedagog Åke Sjöbergs inrådan i programutvecklingen, finns möjlighet att ställa in sökningen efter vilken licenstyp som ska gälla för bilderna, vilket underlättar för användaren att veta med vilka rättigheter man får använda bilden.

I den nya versionen finns genvägar till GeoGebra och WordWall. GeoGebra är ett program för undervisning i matematik på olika kunskapsnivåer. WordWall har användningsområden som spänner mellan bland annat slumpmässig bordsplacering till nyhetsbevakning och ordförståelse, och bygger på en princip med vändbara klossar som informationsbärande moduler.

I samband med releasen kommer Lynx 4 finnas tillgängligt för skolorna Kronobergsregionen.
Interaktiv tavla 

Programvaran utvecklas av Lekolar och det är marknaden i många länder som påverkar programutvecklingen.
– Det är hård konkurrens mellan önskemålen bland de länder som påverkar programutvecklingen. Våra förväntningar i Sverige är inte alltid desamma som i Italien eller Saudiarabien, säger Anna Prissberg
på AV-Media Kronoberg.  

Åke Sjöberg och Anna Prissberg 
Åke Sjöberg och Anna Prissberg 
 

Allt fler skolor i regionen använder interaktiva skrivtavlor men IT-pedagogen Anna Prissberg upplever att många lärare uttrycker en svårighet att hitta tiden att sätta sig in i nya programvaror som pedagogiska resurser.
– Vi kommer framöver inte bara erbjuda utbildningstillfällen för olika program. Det som behövs ibland är att få tid att själv sitta och testa och att vi som IT-pedagoger på AV-Media då finns med som rådgivare istället och kan svara på frågor.


Releasen sker den 2 september kl. 17. Mer information om AV-Media Kronoberg finns på avmkr.se.2010-05-27

 
Till Linnéuniversitetet Till Blekinge Tekniska Högskola