Här är du:Startsidan - Våra temagrupper - Film och medier i lärarutbildning och lokal skolutveckling
Kalendarium
 
Film och medier i lärarutbildning och lokal skolutveckling

Film och medier i lärarutbildning och lokal skolutveckling

Vi ville utveckla arbetsformer inom lärarutbildningen med avseende på film och nya medier, i första hand inom allmänt utbildningsområde två och tre. Vi ville även utveckla arbetsformerna inom de samhällsorienterande ämnena på grundskolan.

Läs mer om temagruppen 

Film ger elever chans att utveckla nya talanger (webbartikel)

Rapporter


En av aktörerna i temagruppen är högstadieskolan Teleborg Centrum, TC, i Växjö. Nu tar TC ytterligare ett steg i IT-arbetet och börjar blogga kring hur man arbetar med IT-frågor på skolan.

Här kan du läsa mer om TC:s bloggar och skolans IT-arbete


Adresserna till TCs två bloggar:

Pedagogbloggen: teleborgcentrum.blogg.se

Elevbloggen: teleborgcentrum.blogg.se/elever

 
De senaste inläggen från vår blogg
 
Till Linnéuniversitetet Till Blekinge Tekniska Högskola